home
uw energie
onze energie
agenda
contact
route

Workshops

Cosmic Energy biedt de volgende workshops aan:

  • Basis familieopstellingen
  • Maskers af!

Basis familieopstelling

In deze workshop laten we de deelnemers kennis maken met het fenomeen familieopstelling en krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid om een persoonlijk thema uit te werken. Naast familieopstellingen maken we gebruik van ervaringsgerichte oefeningen om de deelnemer de mogelijkheid te bieden dieper tot zijn wezen door te dringen en een deel van zijn authenticiteit terug te vinden. De groepsgrootte bedraagt 12 personen, waarbij we streven naar een evenredige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers. De duur van de workshop: 4 woensdagavonden van 19.00 – 22.00 uur. De kosten van de workshop: € 150,00 (inclusief 19% BTW).

Maskers af!

Wij mensen zijn maskermakers. Vanaf het moment dat we worden geboren, passen we ons aan aan de wereld om ons heen en verliezen zo een deel van onze openheid, levenskracht en heelheid. We gaan gedrag vertonen dat kan uitharden tot een vorm waarin de speelruimte ontbreekt: een masker, dat doorwerkt in onze ziel, in ons lichaam en in onze contacten met anderen.

Als we onder druk komen te staan, kan het maskergedrag onze houvast zijn. Langzamerhand ervaren we ons masker niet meer als een manier van overleven in de wereld om ons heen, maar leven we in de illusie dat het samenvalt met onze essentie en vergeten we dat we een eigen keuze en verlangen hebben.

Binnen deze workshop creëren we een veilig kader waarbinnen we de cursist de mogelijkheid bieden om de elastiekjes van het masker losser te maken en de ziel uit haar vermomming te bevrijden. Dit doen we met familieopstellingen en ervaringsgerichte oefeningen. De medecursist is de spiegel bij de zoektocht naar openheid en heelheid.

De groepsgrootte bedraagt 12 personen, waarbij we streven naar een evenredige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers.

De duur van de workshop: 6 avonden van 19.00 – 22.00 uur. De kosten van de workshop: € 225,00 (inclusief 19% BTW).

familieopstelling
organisatie opstelling
individuele opstelling
persoonlijkebegeleiding
workshops