home
uw energie
onze energie
agenda
contact
route

Organisatieopstelling

Organisatieopstellingen zijn voortgekomen uit de familieopstellingen, die door Bert Hellinger zijn ontwikkeld. Een familie wordt door hem aangeduid als een ‘systeem’, dat bestaat uit kleine onderdelen die als geheel moeten samenwerken.

Vanuit het werken met familieopstellingen ontstond gaandeweg het besef dat ook organisaties en bedrijven beschouwd kunnen worden als een systeem. Binnen organisaties en bedrijven kunnen dynamieken en verstrikkingen bestaan, die het optimaal functioneren van individuele leden en van het systeem als geheel kunnen verstoren.

De eerste organisatieopstellingen dateren van 1995. Sindsdien hebben vele organisaties en bedrijven baat gehad bij een organisatieopstelling, doordat in één oogopslag zichtbaar werd waar de spanning en verstoorde verhoudingen binnen de organisatie vandaan kwamen.

Toepassingen van een organisatieopstelling

Problemen die bij een organisatieopstelling aan bod komen, gaan dieper dan operationeel niveau. U kunt daarbij denken aan:

  • gebrek aan leiderschap;
  • slechte samenwerking;
  • onderlinge conflicten;
  • groot verloop van medewerkers;
  • onverklaarbaar hoog ziekteverzuim;
  • gebrek aan saamhorigheid;
  • ontevreden en ongemotiveerde werknemers.

Hoe werkt een organisatieopstelling?

De cliënt formuleert het probleem en zet samen met de begeleider een opstelling neer met behulp van representanten, die een deel van de organisatie vertegenwoordigen. De representanten ervaren vanuit de plek die ze in de ruimte krijgen de energie en de gevoelens van datgene wat ze vertegenwoordigen. Hellinger spreekt hier van ‘het wetende veld’. Zo kan naar het grotere geheel gekeken worden. Zichtbaar wordt waar de energie in de organisatie onvoldoende stroomt en waar de diepe wortels van het optredende probleem hun oorsprong vinden.

De begeleider zorgt voor de interventies die nodig zijn om de energiestroom binnen de organisatie weer op gang te brengen.

Het herstel van de energiestroom brengt veranderingen teweeg die een diepgaand effect kan hebben op de onderlinge relaties en interacties binnen de organisatie.

 

familieopstelling
organisatie opstelling
individuele opstelling
persoonlijkebegeleiding
workshops