home
uw energie
onze energie
agenda
contact
route

Individuele opstelling

Individuele familieopstelling of organisatieopstelling

Voor de mensen die al ervaring hebben met familie- of organisatieopstellingen, biedt Cosmic Energy de mogelijkheid om een specifiek vraagstuk in te brengen.

In overleg met de cliënt wordt er een datum vastgesteld waarop de opstelling wordt uitgezet.

De organisatie van Cosmic Energy zal, voor zover mogelijk, zorgen voor de benodigde representanten.

Kosten voor een individuele familieopstelling: € 110,00 (inclusief 19% BTW).

Kosten voor een organisatieopstelling: € 150,00 (exclusief 19% BTW).

familieopstelling
organisatie opstelling
individuele opstelling
persoonlijkebegeleiding
workshops