home
uw energie
onze energie
agenda
contact
route

Familieopstelling

Wat is systemisch werken
De oorsprong van het systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen in het systeem zichtbaar te maken. Hierbij kun je denken aan een schoolklas, een team, een vereniging, een bedrijfsorganisatie, landen en zelfs continenten. De meest bekende vorm van systemisch werken is de familieopstelling.

Wat is een familieopstelling en hoe werkt het?
Als familie ben je op een diep niveau met elkaar verbonden. Dit wordt wel de ‘familieziel’ genoemd. Als er geen balans in de ‘familieziel’ is, zullen kinderen, vanuit liefde, er alles aan doen om de balans te herstellen. Ze raken er in verstrikt door zich teveel te verbinden met het lot van een ander uit zijn familiesysteem. Dit onbewuste proces heeft een belangrijke consequentie: je verliest je eigen levenskracht. Vaak worden familiepatronen volledig onbewust van generatie op generatie doorgegeven. Deze patronen werken weer door in je huidige relatie(s) en in je werk.

Familieopstelling is een methode die je laat zien welke plek je in jouw huidige gezin of jouw familie van herkomst inneemt, waar de verstrikking zit, en waar de opening zit naar persoonlijke groei en levenskracht.

Je zet een opstelling neer met behulp van de andere deelnemers uit de groep, die als representant de rol van jouw familieleden op zich nemen. De representanten stappen in de energie van jouw familieleden en zo komt je familie als het ware voor je ogen tot leven. De representanten van de familieleden gaan ervaren wat het is om deze plek binnen het systeem in te nemen. Het bijzondere is dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen gaan ervaren als de oorspronkelijke leden van de familie. Hellinger spreekt hier van ‘het wetende veld’. De familiepatronen komen zo aan het licht en door zelf naar je eigen opstelling te kijken, zie je op een bijzondere wijze wat de kern van je probleem is.

Het doel van een opstelling is dat de dynamieken die in je familie spelen, zichtbaar worden en verstrikkingen worden geheeld. Dat zal een opening bieden naar een grotere vrijheid voor jezelf, zodat je jouw leven vanuit eigen kracht en authenticiteit kan leven.

Opstellingen kunnen gebruikt worden voor vrijwel elke kwestie die je bezighoudt op het persoonlijke of relationele vlak en ook bij lichamelijke en psychische klachten die niet of slecht te behandelen zijn.

familieopstelling
organisatie opstelling
individuele opstelling
persoonlijkebegeleiding
workshops